Illustraties voor nieuwe trailers Wim Bosman

Frontis
april 2012
Deze campagne is de volgende stap van de mascotte van Wim Bosman Transport. Waar Wibo eerst intern in het bedrijf werd ingezet, wordt hij nu ook gebruikt in de uiting naar buiten toe. Met de aanschaf van nieuwe trailers, wilden ze diverse thema's kenbaar maken door Wibo in te zetten en af te beelden op de achterkant van de trailers. Geweldig om te weten dat er "ergens" in Europa een veertig-tal vrachtwagens rond rijden met een illustratie van Wibo, de mascotte achterop!