Ontwerp vaandel Reunieverband Dutchbat III

Reunieverband Dutchbat III
2-4-2013

Op 29 juni 2013 is er in Den Haag het défilé van de krijgsmacht. Veteranen van Dutchbat III doen daar ook aan mee en wilden dit jaar een vaandel dragen. Een van deze veteranen, een goede vriend, had een concept in gedachten en heeft me gevraagd of ik dat verder wilde uitwerken. Zo gezegd, zo gedaan en na een interne presentatie vinden ze het ontwerp perfect voor de vaandel.

Het vaandel heeft het zijn eerste opwachting gemaakt tijdens het défilé van 29 juni 2013 en is met veel enthousiasme ontvangen!