Illustraties voor Stichting pijn bij kanker

Stichting pijn bij kanker
17 januari 2015
Stichting Pijn bij kanker verzorgde 17 januari in de jaarbeurs in Utrecht een sessie met als thema 'Pijn? Praat er over!'. Hierbij stond communiceren centraal. Deze discussie werd geleid door Diederik Jekel en was gericht op patienten, naasten en pijnspecialisten die er dagelijks mee te maken hebben. Diverse thema's werden behandeld en elke thema werd door middel van een illustratie weer gegeven. Bijvoorbeeld "Een behandelaar is enkel geinteresseerd in de ziekte en niet in de pijn bij kanker", of "Behandelaars zijn terughoudend in het vragen naar pijn bij kanker". Een bijzondere opdracht waarbij ik meer dan eens scherp moest kijken naar betrokken partijen.