Illustratie keuken in restaurant

Particulier
juni 2016
De klant wilde een moment in de keuken geillustreerd hebben, waarin hij werkzaam is. Een moment waarbij hij en zijn collega als cartoonfiguren zijn afgebeeld. Bij deze opdracht heb ik volledig gebruikt gemaakt van mijn tekenscherm. Geen potlood of gum, dan in photoshop, kwam er aan te pas. Om in de tekening de focus vooral te richten op het tafereel op de voorgrond, heb ik er bewust voor gekozen om de achtergrond in een 'sepia-achtig' kleur te illustreren. Dat werkte heel goed en komt de sfeer ten goede!